Hvad er BAT?

BAT, en metode udviklet af Grisha Stewart

BAT er en forkortelse af Behavior Adjustment Training, eller på dansk Adfærdsregulerende Træning.
BAT(TM) refererer til en specifik træningsmetode udviklet af den amerikanske hundetræner Grisha Stewart. En metode, der kan hjælpe frygtsomme og over-ivrige hunde.

Metoden bygger på forskellige videnskabelige teorier. Geisha Stewart har med BAT omsat de forskellige teorier til en egentlig træningsmetode, der bl.a. indeholder et sæt linefærdigheder. Formålet med de specifikke linefærdigheder er at give hunden en følelse af frihed. En frihed, som vi gennem træningen lærer hunden at bruge fornuftigt. Så hunden lærer at træffe de rigtige valg i mødet med andre hunde. 

I 2014 var jeg på instruktørkursus hos Grisha Stewart og bestod den efterfølgende tre timers skriftlige prøve. Jeg har derfor kompetencerne til at lære andre, hvordan de bruger BAT-principperne overfor deres egne hunde. Men jeg benytter mig ikke udelukkende af BAT-færdigheder. Jeg tager også andre positive metoder i brug. Det, der virker for den ene hund, virker ikke nødvendigvis for den næste. Min rygsæk er fyldt med værktøjer, så vi finder også en løsning til dig og din hund.

agressivehvalp

Når omgivelserne bliver funktionelle belønninger

Adfærdsregulerende træning bygger i bund og grund på at imødese hundens behov og dermed afstresse hunden.

Den frygtsomme hund
Når den frygtsomme hund gør, snerrer og gør udfald mod andre hunde, forsøger den egentlig bare at sige “gå væk!”.
Det vil sige, at det den frygtsomme hund aller helst vil opnå, dens egentlige belønning, er afstand til den anden hund.

Gennem den adfærdsregulerende træning lærer vi hunden, at den har et valg. I stedet for at skælde ud på det farlige (hvilket jo i sig selv kan blive farligt for hunden) for at få det farlige til at øge afstanden, så lærer vi hunden, at den selv, helt fysisk, kan øge afstanden. Den kan vende sig om og gå sin vej. Belønningen, den funktionelle belønning, er den øgede afstand, og hunden har dermed opnået samme funktion af selv at vende om, som den ville have fået af, at den anden hund gik væk.

Den over-ivrige hund
For den over-ivrige, frustrerede hund er belønningen mindre afstand. Den over-ivrige hunds højeste ønske er at komme hen og hilse. Men hvis hunden farer glad hen i hovedet på en fremmed hund – kan ende i en farlig situation.

Gennem den adfærdsregulerende træning af den over-ivrige hund lærer vi hunden, at kun ved at være rolig, kan den få lov at komme tættere på en fremmed hund. Foruden selve BAT-delen lægger jeg i træningen af den over-ivrige hund også en del øvelser i selvkontrol og metal stimulering ind i programmet.

Dette efterår tilbyder et kursusforløb, Styr dig, Hund, der har fokus på den over-ivrige hund. Du kan læse mere om kurset her.

Fra uhøflig til høflig adfærd – og om at forstå hundsk

Hunde søger ikke konflikter. De forsøger at undgå dem.

Hvis din hund ser en anden hund og føler, at den fremmede er farlig, så kan den med tiden have fundet ud af, at hvis den snerrer og gør udfald, så kommer den fremmede hund ikke nærmere. Efterhånden har din hund lært sig selv, at jo vildere den opfører sig, jo hurtigere forsvinder den potentielle fare.

Gennem adfærdsregulerende træning lærer du at give din hund et valg. Sammen giver vi hunden redskaber til, hvordan den selv kan håndtere sociale- og miljømæssige pres på en venligere måde ved hjælp af dens helt eget sprog. Hunden bliver gennem træningen styrket i, at den faktisk kan træffe et valg og lærer på den måde at håndtere fremtidige situationer på en bedre måde.

Lær at kende din hunds reaktionsmønstre 
I al adfærdsregulerende træning handler det om at have fokus på hunden og dens signaler, der til tider kan være meget små. Som hundeejer kender du din hund bedst, du er vant til at se den i forskellige situationer – men er du egentlig klar over, hvornår din hund er uhøflig eller høflig overfor andre? Gennem træningen, hvor jeg går ved din side som coach, lærer du at genkende din hunds signaler. Du lærer, hvad der sker før din hund enten begynder at gø eller begynder at pive og rive i linen. Hvor du måske i dag nogle gange synes, at din hund går fra 0 til 100 på et splitsekund, så vil du efter kurset kende din hunds reaktionsmønstre så godt, at du har mulighed for at hjælpe din hund, inden den når helt op i det røde felt.

Og vigtigst af alt – du lærer også at genkende signaler fra fremmede hunde, hvilket giver dig en større tryghed på jeres daglige gåture. Når du ikke selv  er “på med hund” til samlingerne, så fungerer du som observatør – og derigennem lærer du at genkende de universelle signaler på tværs af racer.

Træningen

Ved adfærdsregulerende træning arbejder vi i kontrollerede miljøer. Det betyder, at der ikke pludselig dukker en fremmed hund op på pladsen, mens vi arbejder. Dette er naturligvis særligt vigtigt for den frygtsomme hund, men kan også være stærkt irriterende for den frustrerede hund. I træningen har vi hele tiden øje på hundens vebefindende. Målet er under hele træningen er at holde hunden under dens stresstærskel, og at holde hunden i dens sikkerhedszone – der, hvor den føler sig godt tilpas. Der, hvor den føler, at den har kontrol over situationen.

Hvor hurtigt vi kan gå frem i træningen afhænger på samme måde af den enkelte hund.

Teoriaften – en aften uden hund
Uanset om træningen er for frygtsomme eller frustrerede hunde, så starter vi kursusrækken med en teoriaften. Her bliver forskellige teorier præsenteret, og du får en grundig indføring i, hvordan vi skal arbejde med hundene til de kommende samlinger. På teoriaftenen får du også en praktisk indlæring af Grisha Stewarts linefærdigheder, som du kommer til at benytte aktivt under hele træningen.

Trænings-samlinger
De efterfølgende gange vil samlingen blive delt op i 2-3 dele. Kun én hund er på pladsen ad gangen. De, der ikke er på med hund, fungerer som hjælper og observatører. En person går på marken med en falsk hund, en tøjhund, de andre observerer mens jeg går sammen med hund og ejer og coacher. Når en hund har “været på” har vi fælles evaluering. Hvad så I? Hvad så vi? Hvordan kan vi arbejde videre? Derfor lærer du rigtig meget af at være observatør.

De sidste gange sætter vi 2-3 hunde på pladsen samtidig. Ægte hundemøder. Om hundene rent faktisk hilser på hinanden er ikke et mål. Målet er, at hundene lærer at træffe fornuftige valg.

Adgang til lukket Facebook-gruppe for tidligere kursister
Efter endt deltagelse i et forløb med adfærdsregulerende træning får du adgang til en særlig Facebook-gruppe kun for tidligere kursister. I gruppen kan du diskutere forskellige emner, dele videoer o.a., men vigtigst af alt – du kan arrangere rigtige hundemøder ude i virkeligheden. Og måske endda med en, der bor lige i nærheden.